Zona 2 Hateg

0

Zona de gestionare a deșeurilor 2, care acoperă partea de sud a județului. Zona va fi deservită de stația de transfer de la Hațeg.

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG CONSTÂND ÎN:

  • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER HAȚEG
  • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Operator:
Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife
(1)
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 198,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,73 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespunde :
a. un tarif de 6,6 lei/ persoană în mediu urban, plus TVA
b. un tarif de 2,49 lei/ persoană în mediu rural, plus TVA
c. un tarif de 166,55 lei/ tonă pentru agenţii economici şi instituţii publice, plus TVA
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *