Notificare privind introducerea CEC in tarife incepand cu 1 august 2020 Hunedoara

0

CĂTRE TOȚI UTILIZATORII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – zona 1 Brad

Prin prezenta va comunicam faptul ca de la 01.01.2020 a intrat in vigoare  majorarea valorii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei/to lei 80 lei/to, pentru cantitatea de deseuri eliminate final prin depozitare (CEC – “contribuţia pentru economia circulara pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare”, potrivit Anexei 5 la OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu).

Prin urmare, tarifele de prestare a serviciului de salubritate se modifica prin includerea in costurile cu CMID Barcea Mare (identificate in Anexa 1 la Contractul incheiat cu dvs.) a contributiei pentru economia circulara. Precizam faptul ca nu a fost modificat tariful de colectare a deseurilor, ci doar costurile cu CMID, modificarea acestor costuri fiind aprobata de catre ADI SIGD Hunedoara prin adresa nr.1938/12.08.2020.

Avand in vedere ca societatea BRAI-CATA S.R.L. a suportat costurile deja majorate de catre operaturul CMID, incepand cu 1 ianuarie 2020 si pana in prezent, subscrisa societate va proceda la recuperarea acestor sume aferente perioadei ianuarie-iulie 2020.

In acest sens, conform Hotararii AGA ADI SIGD HUNEDOARA Nr. 7/28.07.2020 va informam modalitatea de recuperare a CEC pentru anul 2020 pentru perioada perioada 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020 pe care societatea noastra o va aplica dupa cum urmeaza:

 • pentru lunile ianuarie si februarie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna August 2020;
 • pentru lunile martie si aprilie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna septembrie 2020;
 • pentru lunile mai si iunie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna octombrie 2020;
 • pentru luna iulie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna noiembrie 2020

Tarifele aplicate incepand cu 1 August 2020 cat si Costurile de regularizare CEC 2020 ce se vor introduce lunar in facturile aferente perioadei (august-noiembrie 2020) sunt urmatoarele:

    Zona 1 Brad

 Tarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie urbanTarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie ruralTarif           (lei/tona) fara TVA agenti economiciTarif (lei/mc)fara TVA agenti economici
Tarif actual8,713,73233,1281,59
Contribuitia pentru economie circulara aferenta anului 2020 si neintrodusa in tariful final aplicat in prezent0,620,2518,246,38
Tarife finale 2020 cu contributia pentru economie circulara aferenta anului 2020 inclusa (80 lei/to)  aplicate cu 1 august 20209,333,98251,3687,98
Factura August 2020           Regularizare ian-februarie 2020 CEC0,62+0,62=1,240,25+0,25=0,518,24+18,24=36,486,38+6,38=12,76
Factura Septembrie 2020   Regularizare martie-aprilie  2020 CEC0,62+0,62=1,240,25+0,25=0,518,24+18,24=36,486,38+6,38=12,76
Factura Octombrie 2020    Regularizare mai-iunie 2020 CEC0,62+0,62=1,240,25+0,25=0,518,24+18,24=36,486,38+6,38=12,76
Factura Noiembrie 2020     Regularizare iulie 2020 CEC0,620,2518,246,38

         Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate  „Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa Utilizatorilor cu minimum 15 (cincisprezece) zile înaintea activării acestora”, prin urmare, pentru modificarea tarifelor ca urmare a aprobarii ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara nu este necesara incheierea unui act aditional cu fiecare utilizator in parte.

         In acelasi sens sunt si dispozitiile art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, anumeca modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”.

BRAI CATA S.R.L.

CATRE TOTI UTILIZATORII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – zona 2 Hateg

Prin prezenta va comunicam faptul ca de la 01.01.2020 a intrat in vigoare  majorarea valorii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei/to lei 80 lei/to, pentru cantitatea de deseuri eliminate final prin depozitare (CEC – “contribuţia pentru economia circulara pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare”, potrivit Anexei 5 la OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu).

Prin urmare, tarifele de prestare a serviciului de salubritate se modifica prin includerea in costurile cu CMID Barcea Mare (identificate in Anexa 1 la Contractul incheiat cu dvs.) a contributiei pentru economia circulara. Precizam faptul ca nu a fost modificat tariful de colectare a deseurilor, ci doar costurile cu CMID, modificarea acestor costuri fiind aprobata de catre ADI SIGD Hunedoara prin adresa nr.1938/12.08.2020.

Avand in vedere ca societatea BRAI-CATA S.R.L. a suportat costurile deja majorate de catre operaturul CMID, incepand cu 1 ianuarie 2020 si pana in prezent, subscrisa societate va proceda la recuperarea acestor sume aferente perioadei ianuarie-iulie 2020.

In acest sens, conform Hotararii AGA ADI SIGD HUNEDOARA Nr. 7/28.07.2020 va informam modalitatea de recuperare a CEC pentru anul 2020 pentru perioada perioada 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020 pe care societatea noastra o va aplica dupa cum urmeaza:

 • pentru lunile ianuarie si februarie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna August 2020;
 • pentru lunile martie si aprilie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna septembrie 2020;
 • pentru lunile mai si iunie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna octombrie 2020;
 • pentru luna iulie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna noiembrie 2020

Tarifele aplicate incepand cu 1 August 2020 cat si Costurile de regularizare CEC 2020 ce se vor introduce lunar in facturile aferente perioadei (august-noiembrie 2020) sunt urmatoarele:

      Zona 2 Hateg

 Tarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie urbanTarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie ruralTarif           (lei/tona) fara TVA agenti economiciTarif (lei/mc)fara TVA agenti economici
Tarif actual93,4236,3782,73
Contribuitia pentru economie circulara aferenta anului 2020 si neintrodusa in tariful final aplicat in prezent0,640,2418,686,54
Tarife finale 2020 cu contributia pentru economie circulara aferenta anului 2020 inclusa (80 lei/to)  aplicate cu 1 august 20209,643,64255,0589,27
Factura August 2020           Regularizare ian-februarie 2020 CEC0,64+0,64=1,280,24+0,24=0,4818,68+18,68=37,366,54+6,54=13,08
Factura Septembrie 2020   Regularizare martie-aprilie  2020 CEC0,64+0,64=1,280,24+0,24=0,4818,68+18,68=37,366,54+6,54=13,08
Factura Octombrie 2020    Regularizare mai-iunie 2020 CEC0,64+0,64=1,280,24+0,24=0,4818,68+18,68=37,366,54+6,54=13,08
Factura Noiembrie 2020     Regularizare iulie 2020 CEC0,640,2418,686,54

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate  „Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa Utilizatorilor cu minimum 15 (cincisprezece) zile înaintea activării acestora”, prin urmare, pentru modificarea tarifelor ca urmare a aprobarii ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara nu este necesara incheierea unui act aditional cu fiecare utilizator in parte.

         In acelasi sens sunt si dispozitiile art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, anumeca modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”.

BRAI CATA S.R.L.

CATRE TOTI UTILIZATORII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – zona 3 Centru

Prin prezenta va comunicam faptul ca de la 01.01.2020 a intrat in vigoare  majorarea valorii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei/to lei 80 lei/to, pentru cantitatea de deseuri eliminate final prin depozitare (CEC – “contribuţia pentru economia circulara pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare”, potrivit Anexei 5 la OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu).

Prin urmare, tarifele de prestare a serviciului de salubritate se modifica prin includerea in costurile cu CMID Barcea Mare (identificate in Anexa 1 la Contractul incheiat cu dvs.) a contributiei pentru economia circulara. Precizam faptul ca nu a fost modificat tariful de colectare a deseurilor, ci doar costurile cu CMID, modificarea acestor costuri fiind aprobata de catre ADI SIGD Hunedoara prin adresa nr.1938/12.08.2020.

Avand in vedere ca societatea BRAI-CATA S.R.L. a suportat costurile deja majorate de catre operaturul CMID, incepand cu 1 ianuarie 2020 si pana in prezent, subscrisa societate va proceda la recuperarea acestor sume aferente perioadei ianuarie-iulie 2020.

In acest sens, conform Hotararii AGA ADI SIGD HUNEDOARA Nr. 7/28.07.2020 va informam modalitatea de recuperare a CEC pentru anul 2020 pentru perioada perioada 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020 pe care societatea noastra o va aplica dupa cum urmeaza:

 • pentru lunile ianuarie si februarie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna August 2020;
 • pentru lunile martie si aprilie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna septembrie 2020;
 • pentru lunile mai si iunie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna octombrie 2020;
 • pentru luna iulie 2020 regularizarea CEC se va introduce in facturile emise utilizatorilor pentru serviciile prestate in luna noiembrie 2020

Tarifele aplicate incepand cu 1 August 2020 cat si Costurile de regularizare CEC 2020 ce se vor introduce lunar in facturile aferente perioadei (august-noiembrie 2020) sunt urmatoarele:

        Zona 3  Centru

 Tarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie urbanTarif (lei/pers/luna) fara TVA populatie ruralTarif             (lei/tona) fara TVA agenti economiciTarif (lei/mc)fara TVA agenti economici
Tarif actual7,243,61221,3877,48
Contribuitia pentru economie circulara aferenta anului 2020 si neintrodusa in tariful final aplicat in prezent0,610,2820,377,13
Tarife finale 2020 cu contributia pentru economie circulara aferenta anului 2020 inclusa (80 lei/to)  aplicate cu 1 august 20207,853,89241,7584,61
Factura August 2020           Regularizare ian-februarie 2020 CEC0,61+0,61=1,220,28+0,28=0,5620,37+20,37=40,747,13+7,13=14,26
Factura Septembrie 2020   Regularizare martie-aprilie  2020 CEC0,61+0,61=1,220,28+0,28=0,5620,37+20,37=40,747,13+7,13=14,26
Factura Octombrie 2020    Regularizare mai-iunie 2020 CEC0,61+0,61=1,220,28+0,28=0,5620,37+20,37=40,747,13+7,13=14,26
Factura Noiembrie 2020     Regularizare iulie 2020 CEC0,610,2820,377,13

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate  „Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa Utilizatorilor cu minimum 15 (cincisprezece) zile înaintea activării acestora”, prin urmare, pentru modificarea tarifelor ca urmare a aprobarii ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara nu este necesara incheierea unui act aditional cu fiecare utilizator in parte.

         In acelasi sens sunt si dispozitiile art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, anume ca modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”.Edit

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *